Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení podnikatele (či název společnosti)
IČ podnikatele
Adresa podnikatele

Praha, 1. ledna 2014

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Vážení,
dne … jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.tvojehodinky.cz s vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží ... .. Toto zboží jsem převzala dne …
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ...... ve prospěch mého bankovního účtu č. ….., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení vrácené objednávky.

S pozdravem
..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního doklad

Ke stažení